Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Soulguide

Generelle handelsbetingelser for produkter leveret af Soulguide. Seneste opdateret 19-12-2016.
Kan opdateres uden forudgående varsel.

Generelt

Sittings, coaching, mentorforløb, “Stil spørgsmål”, “Soulguide+Plus” samt produkter i shoppen og andre tjenesteydelser, udbydes af Soulguide.

Soul Guide
Gammel Lyngvej 2
4600 Køge
CVR 38939068

Tlf: (+45) 53 911 611

Kontakt

Alicia: alicia@soulguide.dk

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i priser samt ændringer af moms, afgifter og gebyrer som ikke fastsættes af Soulguide.

Priser

Alle priser på Soulguide.dk og dertilhørende sider, står angivet i DKK inkl. moms, med mindre andet er specifikt oplyst.

Betaling

Soulguide anvender PayPal som betalings-gateway, hvor alle dansk-udstedte kredit- og debitkort kan anvendes, samt PayPal-credit.

Levering og fortrydelsesret på digitale tjenester

På tjenester som leveres digitalt, frafalder fortrydelsesretten ved levering. I de fleste tilfælde vil dette være indenfor ganske få minutter.
For tjenesten “Stil spørgsmål” er der tale om en specialtilpasset ydelse i form af åndelig vejledning til brugeren, og der tilbydes derfor ikke fortrydelsesret.

Rettigheder

Alt indhold på Soulguide.dk og dertilhørende sider, samt produkter i shoppen, billedmateriale og materiale fra coaching- eller mentorforløb er beskyttet af ophavsretlige regler, og må derfor ikke kopieres, citeres eller videregives uden specifik og skriftlig forudgående accept fra Soulguide.

Ved køb kan materiale leveret af Soulguide udelukkende anvendes til det specifikke formål oplyst, og må ikke videreformidles i hverken digitalt eller eventuelt printet format. Endvidere er salg aldrig tilladt.

En overtrædelse af dette punkt vil resultere, at Soulguide er berettiget til en bod på DKK 50.000 per overtrædelse.
Såfremt overtrædelsen ikke ophører, vil der per påbegyndte måned beregnes en konventionalbod.
Soulguide har ret til ved Københavns Byret at få overtrædelsen stoppet ved forbud og påbud uden sikkerhedsstillelse.

Alle offentligt tilgængelige oplysninger, såsom blog-indlæg og nyhedsbreve, må gerne videreformidles – Dog ses det gerne, at der ligeledes linkes til det delte materiale.

Personlig rådgivning, settings, coaching og mentoring

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd.
Du kan ændre din tid indtil 24 timer før den planlagte session. Hvis du aflyser eller ændrer din session mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, tilbagebetales beløbet minus et gebyr på 10 %, dog mindst DKK 300.
Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Se i øvrigt afsnittet “Rettigheder”.

Hvis Soulguide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele beløbet retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

Forbehold

Anbefalingerne på Soulguides blog, i digitale produkter, i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan aldrig erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Soulguide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Soulguide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som anbefales.

Reklamationsret for tjenesteydelser

Hvis du skulle være utilfreds med en tjenesteydelse købt hos Soulguide, skal du kontakte info@soulguide.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Erstatning og ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Soulguide måtte pådrage sig i relation til tjenesters om til ethvert tidspunkt tilbydes, er begrænset til direkte skade eller tab.

Soulguide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Soulguide har handlet simpelt uagtsomt.

Soulguides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Tvister

Enhver opstået tvist mellem kunden og Soulguide/Soulguide IVS skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

Klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@soulguide.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk

http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet