Skal du beskytte dig selv?

Når du når til det punkt, hvor du ikke kan gøre andet end at græde, skal du gennemtænke dit liv. Jeg nåede det punkt for ikke så lang tid siden. Jeg havde fuldstændig udtømt mig selv som menneske.

Jeg bliver tit spurgt og fortalt, at jeg som clairvoyant vil løbe tør for energi og min evne vil dræne mig, hvis ikke jeg lukker ned for den med mellemrum. Det passer ikke. Jeg havde arbejdet for meget og ikke stoppet mig selv, da jeg følte, at jeg måtte hjælpe alle. Jeg bad ikke om hjælp. Det har intet at gøre med min evne men min egen evne til at være menneske.

Jeg blev spurgt om noget helt fantastisk, da jeg holdt foredrag for nylig. En kvinde spurgte: ”Hvis du er level fire eller fem, så ser det ud som om, at man skal beskytte sig selv meget mere end andre levels, er det rigtig?”

Level fire er det spirituelle level. Dette level er, hvor sjæle tager afstand fra materialisme og ved at grunden til alt er kærlighed. Dette betyder, at en level fire sjæl vil hjælpe og elske andre som en integreret del af, hvem de er. I starten af level fire er balancen svær at finde. Ikke at give mere end du har og stadig lytte til din sjæl og hjælpe andre.

Så skal de beskytte sig selv mere end andre? Ja i høj grad. Level fire sjæle ved, at ting og ejendele er ikke alt. På dette level ved sjælen, at vi alle skal give til det store fællesskab af energi og glæde. Disse sjæle vil være en bidrager som livsstil.

Når man får kontakt til de lavere levels, forstår de ikke, at der er et fællesskab, hvor alle skal give, og derfor ender man med at blive drænet, hvis man altid er den, der giver. Dette er en ubalance og en chance for at lære de lavere levels noget. Det er ikke ond vilje, fordi de lavere levels ved som regel ikke, at de dræner andre. De er i en læringsproces ligesom alle andre. Der er ikke dårlige intentioner bag det. De ved simpelthen ikke bedre. Her kommer beskyttelsesdelen. Når du er level fire eller fem, er det essentielt for dig at give, men hvis du er omgivet af lavere level sjæle, som tager og ikke giver tilbage, så vil du blive drænet. Du må beskytte dig selv og din energi. På er tidspunkt er du nødt til at have andre level fire og fem sjæle i sit liv, ellers vil du være drænet hele tiden. Det bliver man syg af. Du kan samtidig kun lære fra sjæle på samme eller højere levels.

Så kort sagt; JA! Du har brug for at beskytte dig selv mere, end andre levels måske har. Det betyder ikke, at de lavere levels ikke også kan blive drænet for energi, men de er tunet på en anden måde. De dræner ikke med vilje, det er der, hvor de er i livet.

Follow Soulguide:
Instagram: http://instagram.com/soulguidedk
Facebook: http://facebook.com/soulguidecom
Twitter: http://twitter.com/soulguidedk

Du kan måske også lide