Skal vi mere end knække cancer?

Skal vi mere end knække cancer?

I en måned har vi nu set knæk cancer over alt. Jeg har mistet familie til cancer, jeg har selv været i nærkontakt med cancer og har stor respekt for at cancer virkelig er noget skidt. Det er fantastisk at der kommer penge til forskning.

Når jeg har skrevet det så er det virkelig en sorg at cancer fylder så meget. Jeg har kroniske sygdomme tæt inde på livet, og møder andre der har kroniske dødelige sygdomme, som absolut ingen opmærksomhed får.  Det ville være fantastisk hvis andre foreninger som nyreforeningen, diabetes foreningen, hjerteforeningen og Sclerose foreningen kunne få et hjørne af den opmærksomhed der tilfalder cancer.  Man kunne måske lave små indslag med andre sygdomme undervejs i de mange shows om cancer.

Mange af de sygdomme der er i andre foreninger er om muligt med større chance for at dø, og uden tvivl ødelæggende for de ramte. De foreninger har også brug for sorggrupper, støtte til familier og forskning så de kan finde en vej ud af deres sygdom.

Kræftens bekæmpelse har faktisk midler fra finansloven. Mange af de små foreninger har ikke andre penge end dem der kommer fra medlemmerne. Nogle har ikke engang råd til et sted at holde møder.

Det ville på alle måder være en pæn gestus at tænke på andre foreninger i sammenhæng med de mange millioner der vælter ind under et tvshow eller flere shows.

Hvis du vil støtte andre foreninger end cancer er her nogen links.

http://www.hjerteforeningen.dk/stoet_os/bidrag/stoet_hver_maaned/

http://www.cystiskfibrose.dk/cfforeningen/medlemskabogbidrag/defaultmedlemskabogbidrag.html

http://www.nyreforeningen.dk/dk/graa_menu/stoet_nyreforeningen/

http://www.gigtforeningen.dk/st%C3%B8t+gigtsagen/giv+et+bidrag

http://www.diabetes.dk/goer-en-forskel.aspx

http://www.hjernebarnet.dk/135/