Jeg har ikke glemt har du?

Da valget blev udskrevet i går havde jeg allerede i november fortalt det til en veninde, så det var ikke en overraskelse.

Mit håb for dette valg er at man huske alle de der normalt går tabt i debatten.

Det er ingen hemmelighed at jeg har virkelig et svagt spot for de hjemløse. Jeg hjælper gerne og køber ALTID hus forbi. Alligevel synes jeg at jeg vil give jer et tidligere indlæg igen.

Her er hvad jeg skrev tidligere:

I en måned har vi nu set knæk cancer over alt. Jeg har mistet familie til cancer, jeg har selv været i nærkontakt med cancer og har stor respekt for at cancer virkelig er noget skidt. Det er fantastisk at der kommer penge til forskning.

Når jeg har skrevet det så er det virkelig en sorg at cancer fylder så meget. Jeg har kroniske sygdomme tæt inde på livet, og møder andre der har kroniske dødelige sygdomme, som absolut ingen opmærksomhed får.  Det ville være fantastisk hvis andre foreninger som nyreforeningen, diabetes foreningen, hjerteforeningen og Cystisk fibrose foreningen kunne få et hjørne af den opmærksomhed der tilfalder cancer.  Man kunne måske lave små indslag med andre sygdomme undervejs i de mange shows om cancer.

Mange af de sygdomme der er i andre foreninger er om muligt med større chance for at dø, og uden tvivl ødelæggende for de ramte. De foreninger har også brug for sorggrupper, støtte til familier og forskning så de kan finde en vej ud af deres sygdom.

Kræftens bekæmpelse har faktisk midler fra finansloven. Mange af de små foreninger har ikke andre penge end dem der kommer fra medlemmerne. Nogle har ikke engang råd til et sted at holde møder.

Det ville på alle måder være en pæn gestus at tænke på andre foreninger i sammenhæng med de mange millioner der vælter ind under et tv-show eller flere shows.

Hvis du vil støtte andre foreninger end cancer er her nogen links.

http://www.hjerteforeningen.dk/stoet_os/bidrag/stoet_hver_maaned/

http://www.cystiskfibrose.dk/cfforeningen/medlemskabogbidrag/defaultmedlemskabogbidrag.html

http://www.nyreforeningen.dk/dk/graa_menu/stoet_nyreforeningen/

http://www.gigtforeningen.dk/st%C3%B8t+gigtsagen/giv+et+bidrag

http://www.diabetes.dk/goer-en-forskel.aspx

http://www.hjernebarnet.dk/135/