Velsignelser

Af Mette Windmose

En velsignelse har mange betydninger, hvis man kigger i Den Danske Ordbog er den første betydning: ”Guddommelig kraft, nåde og beskyttelse” og lignende for de to næste betydninger, dvs. en velsignelse har en betydning af noget guddommeligt. Når man læser længere ned, kan en velsignelse også betyde en egenskab, person eller ting, der er til stor glæde. Når man skriver ordbøger er det ofte den mest gængse betydning, der står først, dvs. at en velsignelse som oftest associeres med noget guddommeligt. Det kan også betyde noget mere jordnært, dvs.: ”Stor mængde eller stort udvalg af noget behageligt”.

Da mit indlæg til ”Soulguide”, som er for mennesker og dermed også dig, der læser med her, som er tiltrukket af spiritualitet i en eller anden grad, vælger jeg at benytte den mere guddommelige indfaldsvinkel, når jeg i dag skal skrive om ”Velsignelser”.

Sammenhæng

For mig hænger ”det guddommelige” ikke sammen med en bestemt religion, idet guddommelighed for mig er et overbegreb, der hæver sig langt over menneskeskabte religioner. Vi er alle født med forskellige gaver eller velsignelser. Her forstår jeg disse gaver eller velsignelser både som de gener vi er blandet af og den sjælskontrakt vi har indgået, inden vi blev født ind i dette liv i denne krop kombineret med de erfaringer vi gør os livet igennem.

Som mennesker forstår vi livet og gør vores erfaringer gennem begrebet ”dualitet”, der filosofisk betyder at der en samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede tendenser eller modpoler. Sprogligt har vi over tid udviklet et sprog, der består af binære oppositioner/modsætninger og sprogets strukturer fremkommer gennem dikotomier som ”ensartethed/forskelle” og ”sammenhæng/opposition”. Ikke overraskende bruger jeg sproget, når jeg arbejder med mennesker. Jeg lytter dybt og finder store gaver, i måden vi taler om os selv og hinanden på. Måden vi taler på, fortæller meget om hvordan vi ser verden og os selv. Mit fokus er imidlertid ikke enten/eller, men derimod både/og.

Vi kender udtryk som: ”Intet lys uden mørke” og mange mennesker beskriver stor læring, gennem de kriser de har gennemgået, hvor det, der synes som det dårligste valg ender med at blive det bedste valg eller omvendt. Når vi taler om velsignelser er de ingen undtagelser, idet en velsignelse kan begynde med at føles som en forbandelse.

Min indsigt

Mit liv begyndte meget svært, idet jeg er født ekstrem sensitiv. Det vidste jeg naturligvis ikke da jeg var barn eller ung, men det føltes ofte som en forbandelse at se, høre og mærke ALT. Ofte fik jeg at vide af mine forældre, at jeg var alt for følsom eller at jeg skulle stoppe med at være så følsom. Det var faktisk ret svært, det svarer til at blive bedt om ikke at bruge størrelse 39 i sko. Men som det følsomme barn jeg var, gjorde jeg alt for ikke at være så følsom, så jeg kunne passe ind. Jeg gjorde ALT hvad jeg kunne for at lukke af for min følsomhed og byggede efterhånden mange lag på, så jeg til sidst ikke kunne mærke noget.

Nu er det imidlertid sådan, at det svarer til at holde låg på en gryde, der koger, når man prøver at være noget andet end den man er. Enten flækker gryden eller også springer låget af og det hele koger over. Det gjorde det for mig – mange gange. Hver gang forsøgte jeg at lægge låg på igen. Til sidst flækkede gryden, og jeg var nødt til at forholde mig til alle de følelser, jeg havde gemt væk i gryden. Det var samtidig en enkeltbillet til en livsrejse med min medfødte velsignelse, min følsomhed, som faste rejsepartner.

I dag er vi udskillelige. Jeg er taknemmelig for den velsignelse, den guddommelige kraft, nåde og beskyttelse, jeg har fået med fra ”den anden side”. Jeg bruger denne velsignelse, som en personlig egenskab til at hjælpe andre mennesker til at stråle og blive den bedste version af dem selv. Mit fokus er både spirituelt og jordbundent, da vi ikke kan leve med hovedet i skyen uden at have begge fødder på jorden.

Gemte velsignelser

Jeg interesserer mig i dag for de velsignelser, der er gemt i det, som vi umiddelbart oplever som en forbandelse, da jeg har erfaret, at det ofte er i mørket, vi finder lyset. I dag er min følsomhed mit kompas, til at finde vej og min beskyttelse, da jeg altid kan stole på det jeg ser, hører og mærker.

Nogle gange kommer gaver i en anden indpakning end vi forventer – og nogle gange endda også lidt grimt pakket ind, men hvis du er åben, har tillid og ønsker det, er der altid en velsignelse gemt til dig, fordi det guddommelige altid er med os.

Mette Windmose er udannet psykiatrisk og neurologisk sygeplejerske. Hun har en dyb empati, intuition og indsigt. Hun er også uddannet psykoterapeut MPF, mindfulnessinstruktør og healer. Hun har specialiseret sig i børn og unge. Mette forstår ting på et dybt plan og kommer med gode indsigter. https://mettewindsmose.wordpress.com/

Du kan måske også lide