Intuitiv Øvelse #18 Resultat

Manden på billedet Johannes Andreas Grib Fibiger født 23. april 1867 og død 30. januar 1928. Søn af forfatter Elfride Fibiger og distrikslæge Christian Emanuel August Fibiger.

Han var læge og professor i patologisk anatomi ved Københavns Universitet. Han blev internationalt kendt, da han i 1913 offentliggjorde resultater af årelange forsøg, som for første gang syntes at vise, at kræftknuder kan fremkaldes eksperimentelt hos forsøgsdyr, en opdagelse af stor betydning for forskning i kræftens årsager. I 1927 modtog han Nobelprisen i medicin for disse studier.

Fra 1907 var han næstformand i Den almindelige danske Lægeforenings Cancerkomité. I perioden som næstformand gennemførte han en næsten komplet registrering af alle kræftpatienter i Danmark. Det var et arbejde af stor betydning for studiet af kræftsygdommens epidemiologi. Fra 1922 var han formand for cancerkomitéen.

Han blev udnævnt til æresdoktor ved universiteterne i Louvain og Paris. Og herhjemme blev han kommandør af Dannebrogordenen i 1926. Dan han modtog Nobelprisen i december 1927, var han alvorligt syg af tarmkræft og døde seks uger senere.

Ord du kan have fået ind

Nobelpris
Læge
Kræft
Forskning
Cancer
Forsker

Du kan måske også lide

2 comments